passion

Hvorfor passion & motivation er så uendeligt forskellige

Passionens kraft

Henover sommeren havde jeg den store fornøjelse af grave mig ned i to af erhvervslivets vigtigste begreber: Motivation og Passion. De to er nemme at forveksle, og bliver da også ofte brugt som synonymer. Men at skifte vilkårligt mellem udtrykkene Motivation og Passion er efter min overbevisning forkert på mere end ét plan: 1) Jeg tror ikke på synonymer og 2) begreberne dækker over vidt forskellige ting.

“Jeg har en passion for markedsføring”. Næppe. – Standard jobansøgning

Ja, det er rigtigt, at passioneret lyder bedre end motiveret. Men inden vi uovervejet bruger det poesifyldige digterbegreb, bør vi vide præcis, hvad det dækker over. Den nemme måde er at kigge i ordbogen – og selvom jeg ikke tror på synonymer, giver en synonymordbog et fint indblik i betydning:

  • Motivation
    Noun. 1 motive, motivation force, incentive, stimulus, stimulation, inspiration, inducement, incitement, spur, reason. 2 enthusiasm, drive, ambition, initiative, determination, enterprise.
  • Passion
    Noun. 1 fervour, ardour, enthusiasm, eagerness, zeal, zealousness, vigour, fire, fieriness, energy, fervency, animation, spirit, spiritedness, fanaticism. 2 (blind) rage, fit of anger/temper, temper, towering rage, tantrum, fury, frenzy, paddy. 3 love, (sexual) desire, lust, ardour, infatuation, lasciviousness, lustfulness. 4 enthusiasm, love, mania, fascination, obsession, fanaticism, fixation, compulsion, appetite, addiction. 5 obsession, preoccupation, craze, mania, hobby horse.

En femårig knægt vil nemt kunne se forskellen – og det kan du med garanti også! Der er væsentligt mere H.C. Andersen i passion (det var mere end simpel motivation, der drev hyrdinden op på taget med sin skorstensfejer).

Motivation: “Jeg er motiveret fordi…”

Måske den største forskel mellem motivation og passion handler om rationalitet. For selvom der er stor forskel på traditionelle og moderne motivationsteoretikeres syn på, hvad der driver medarbejderes motivation, har faktorerne ét tilfælles: De er rationelle. Og det er uafhængigt af, om du spørger Herzberg, kigger på Maslows trekantede jættestue eller konsulterer teorier fra kreativitetsguruer som Teresa Amabile eller manden med det uudtalelige navn, Mihaly Csikszentmihalyi.

Med andre ord: Bag enhver motivation findes rationelle drivkræfter – om det er mere i løn, personlig udvikling eller social anseelse og kulturel kapital. Ydre og indre motivationsfaktorer – samme historie. Anderledes forholder det sig med passionen…

Passion: “Dét kan jeg ikke forklare!”

Desværre er der ikke skrevet meget om passion i organisatoriske sammenhænge. I min research har jeg derfor skævet til både filosoffer og kunstnere, som har arbejdet med menneskelig passion gennem århundreder, og et klart billede tegner sig: Passion er en drift, der ligger uden for den menneskelige bevidsthed. Det er en drift, der ikke bunder i rationale, men snarere det modsatte. René Descartes (som ellers er en kendt rationalist) beskriver passion som en sammensurium af (irrationelle) følelser, der alle vender tilbage til seks “primære følelser”: (for)undring, kærlighed, had, begær, glæde og sorg. Alle lige vigtige, lige kraftige og lige irrationelle. Det er bag disse seks primære følelser (og deres kombinationer) den stærkeste energi i det menneskelige sind ligger.

Tænk bare på, hvad en mor vil gå igennem af kærlighed til sit barn, eller hvordan ét menneskes had kan animere hele nationer. Men tænk også på hvordan passioneret glæde ved et håndværk kan få hårdt arbejde til at føles let og skabe fantastiske følelsesfyldte værker. Og spørger du passionerede mennesker, hvorfra deres stærke følelser – deres passion – kommer, så vil du aldrig få et rationelt svar. Det svar, jeg selv er stødt på i min research er: ”Det kan jeg ikke forklare; sådan har jeg det bare”.

Det er altså rationalet, der gør motivation og passion så uendeligt forskellige. Så inden I næste gang søger nye medarbejdere med ”passion for markedsføring” bør I spørge jer selv, og passion virkelig er nødvendig – er den brændende ild og villigheden til altopofrelse virkelig nødvendig for at varetage jeres sociale medier? (Tænker du “hvordan fanger jeg så læseren?”, så bare rolig – der er andre midler).

Vil du vide mere om passion på arbejdspladsen? Klik her, og læs mit arbejde bag indlægget.

Skriv dit forslag til et bedre ord i kommentarfeltet!

One comment

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *