Går videnstilgængelighed ud over vores hukommelse?